Img
Jedan dan u Narniji

Kod nas ni jedan dan ne liči na onaj prethodni, a svaki sledeći je nova avantura – ali sebi dajemo za pravo da pokušamo da Vam dočaramo period od kada se naša vrata otvore pa sve do večernjih sati kada uz osmehe, i graju mašemo i „vidimo se sutra“ pozdravljamo mališane.

Dobro došli,

07.00- 09.00 Dolazak dece u vrtić. Prostor našeg vrtića struktuiran je po centrima interesovanja i uređen tako da se deca mogu lako kretati. U ovom vremenskom periodu deca se igraju po centrima odnosno kutcima za učenje: deca se mogu igrati individualno, u manjoj ili većoj grupi u „dramskom kutku“ sa lutakrskim pozorištem, ginjol lutkama, kostimima za igre uloga, stalkom za garderobu itd. U kutku „kuhinja“  sa priborom i escajgom za kuhinju, u „istraživačkom kutku“ koji sadrži senzorno perceptivi sto, set sa mikroskopom, lupe, epruvete, globus itd., u „umetničkom ateljeu“ gde se nalaze piši-briši zid, štafelaji, platna, slikarski pribor ili u „biblioteci“ sa foteljom za čitanje i dečjim knjigama.

09.00– 9.30 Doručak

9.30– 10.00 Jutarnje okupljanje grupe tokom kojeg se evidentira prisutnost dece; Naše jutarnje okupljanje podrazumeva i planiranje predstojećih dnevnih aktivnosti. Ukoliko deca imaju neke ideje, predloge, sugestije za transformaciju postojećih projekata, ili su zainteresovana za započinjanje novih. O tome diskutujemo u ovom periodu, vaspitač beleži dečje predloge, kako bi im se kasnije vratili. U ovom periodu deca se mogu razgibavati uz organizovanu fizičku aktivnost, pevati pesmice, plesati..

10.00– 10.45 Suština našeg pristupa sadržana je u težnji da se podrže dečja interesovanja za učenje, otkrivanje i istraživanje. Vaspitači na osnovu građenja bliskih odnosa sa decom i otkrivanja njihovih interesovanja pokreću i razvijaju projekte čiji tok, trajanje i produkti nisu unapred određeni, već proizilaze iz ideja i aktivnosti dece i odraslih. Projektni pristup učenju je specifičan, jer umesto da imamo kalendar sa temama (nedeljnim, mesečnim…) koje su unapred određene, mi se trudimo da prepoznamo dominantna i trenutna interesovanja dece. Na osnovu toga kreiramo izazovne situacije, kroz koje deca mogu da nadograđuju svoje ideje i aktivnosti u okviru pitanja/tema koje oni trenutno istražuju. Ovaj vremenski interval predviđen je za biranje i definisanje projektnih aktivnosti odnosno za struktuiran rad na projektu. Aktivnosti se mogu odvijati na otvorenom, zatvorenom prostoru, kroz posete mestima u lokalnoj zajednici..

10.45– 11.00 Voćna užina

11.00– 12.10  Kako u osnovi našeg programa leži ideja da je slobodna igra dece predškolskog uzrasta nezamenljiva te da nijedna organizovana aktivnost ne može biti podsticajnija od istraživanja i aktivnosti koje deca sama pokreću, ovaj deo dana provodimo upravo u slobodnoj igri. To ne znači da tokom igre vaspitač ne realizuje vaspitno-obrazovni rad, naprotiv. U tim situacijama on pomno prati, osluškuje, beleži, zapaža i preispituje vaspitno-obrazovnu praksu, svoj odnos prema detetu, svoje viđenje kvalitetnog i podsticajnog okruženja i ta zapažanja koristi za dalje razvijanje programa i otvaranje projekata sa decom. U ovom vremenskom intervalu deca borave na otvorenom.  Boraveći napolju deca imaju priliku da uče na način koji je njima suštinski, a to je kroz vlastitu aktivnost, slobodu, povezanost sa prirodom, kroz pozitivan „rizik“. Kao zajednica koja gradi podržavajući ambijent u kome deca mogu samostalno da istražuju i uče, te da kroz igru grade svoje životne kompetencije, vaspitači i deca svakodnevno borave na otvorenom prostoru. Taj cilj pokušavamo da ostvarimo čak i kada nam vremenski uslovi to „otežavaju“.

12.15- 12.45   Ručak

12.45– 13.15 Za nas ishrana u vrtiću ima i obrazovnu i vaspitnu ulogu, te mi podstičemo decu da učestvuje u raspremanju prostorije pre i nakon obroka, što im omogućava da probaju nove stvari i doprinosi razvoju njihove samostalnosti. Mi ohrabrujemo nezavisnost i odgovornost dece, time što ih podržavamo da učestvuju u serviranju obroka, da se samostalno hrane, da pospreme nakon obroka a zatim i da se pripreme za spavanje.

13.15– 14.45  Za decu koja spavaju popodnevni odmor i spavanje.

13.15– 14.30 Za decu koja ne spavaju rad na projektinim aktivnostima, grupisanje dece prema interesovanjima, slobodna igra ili boravak napolju.

14.30- 15.00  Buđenje i priprema za užinu

15.00– 15.20 Užina

15.30 – 16.00 Popodnevno okupljanje grupe kada sumiramo utiske o proteklom danu i razgovaramo o idejama za buduće aktivnosti.

16.00-17.30  Prostor našeg vrtića je bogat materijalima i ohrabruje decu na eksperimentisanje i kreativno izražavanje. U okviru ovog vremenskog intervala deci je omogućeno slobodno korišćenje svih materijala i predmete, slobodna igra, boravak napolju ili je organizovana struktuirana aktivnost po centrima učenja. To nam doprinosi da saznamo koja mesta u prostoru su podsticajna, a koje je potrebno preurediti, jer decu ne pozivaju na istraživanje i akciju.

 

17.30-17.40 Dodatna užina

17.40-18.00 Slobodna igra ili boravak napolju dok deca ne odu kući

 

Važno je da znate da :

Utorkom 15.30-16.15 Fizička aktivnost je izuzetno važna za pravilan rast i razvoj deteta. Deca sve više vremena provode u pasivnom položaju, a sedenje ispred kompjutera, televizora ili  radnog stola je dovelo do pojave lošeg držanja tela, ravnih stopala i raznih deformiteta kičmenog stuba. Pod povećanim rizikom su i deca koja su prerano prohodala, imaju prekomernu telesnu težinu, fizički su neaktivna ili imaju loše navike u držanju tela

Zbog toga se u Ustanovi jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta održavaju vežbe iz korektivne gimnastike u saradanji sa obučenim instruktorima. U okviru dodatnog programa „ Korektivna gimnastika“ kod dece se preventivno primenjuje skup vežbi doziranih po intezitetu, vrsti i trajanju. Vežbe imaju za cilj povećanje snage mišića, povećalje amplitude pokreta i poboljšavanje koordinacije pokreta.. Grupe u kojima se realizuju vežbe su male, tako da trener svakom detetu može da posveti dovoljno vremena. Vežbe su prilagođene uzrastu deteta kao i njegovim motoričkim sposobnostima. Preventivno se deluje na muskulaturu celog tela a ciljanim vežbama, ukoliko postoji, na već nastali deformitet. Koriste se brojni rekviziti koji vežbanje čine lakim i zabavnim. Cilj nam je da sprečimo nastajanje mogućih deformiteta i obezbedimo pravilan razvoj deteta ili da korigujemo i sprečimo dalju progresiju postojećih deformiteta

 

Sredom 11.00 – 11.45 U psiho–fizičkom razvoju dece, muzika ima neprocenjiv značaj. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta. Najveću moć, muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina, kao i na celokupni nervni sistem. Cilj rada muzičke radionice „Muzika kroz igru“ jeste taj da se putem muzike kod svakog deteta, razvije emotivna i socijalna intelegencija. Pomoću raznih didaktičkih igara sa muzikom, razvija se motorika, dikcija i glas. U muzičkoj radionici, deca će imati prilike da se upoznaju sa raznim instrumentima, čuju zvuk koji svaki od tih instrumenata proizvodi i time možda poželeti neki od njih i da sviraju. Muziku treba uključivati u svaku igru i aktivnost, jer sa njom je sve zanimiljivije i bogatije. Muzička radionica se reazlizuje jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta. Grupe su formirane u zavisnosti od uzrasta. U skladu sa tim muzička radionica ima dve grupe.

o      Prva grupa je za decu uzrasta od 1 do 3 godine, u trajanju od 15 minuta.

o      Druga grupa je za decu uzrasta od 3 – 5.5., u trajanju od 30 minuta.

Pored grupne nastave, u našoj muzičkoj radionici deca mogu pohađati i individualnu nastavu klavira, gitare, udaraljki, frule, kavala, solfeđa, harmonije, kontrapunkta i oblika.

Četvrtakom 15.30-16.15 Sportske aktivnosti su od izuzetnog značaja za pravilan i zdrav razvoj deteta. Budući da fizička aktivnost predstavlja najbolji put očuvanja zdravlja i razvoja različitih socijalnih, psiholoških, intelektualnih i grafomotoričkih veština i sposobnosti, deca i našem vrtiću se od najranijeg uzrasta podstiču na usvajanje sportskih aktivnosti kao sastavnog dela svakodnevnog života. Vežbe direktno utiču na mišiće i zglobove ali i na organizam u celini. Ciljano se jača slaba i isteže skraćena muskulatura. Kod deformiteta grudnog koša i kičmenog stuba obavezno se rade i vežbe disanja. Osnovni program školice sporta čini jedan trening nedeljno u trajanju od 45 minuta koji je usmeren na razvoj motoričkih sposobnosti dece, njihove koordinacije, agilnosti, okretnosti, ravnoteže, osećaja položaja u prostoru kao i pozitivnih psihološko- socioloških karakteristika. Deca se kroz program uče pravilnom držanju tela, hodanju, trčanju, plivanju i svim drugim prirodnim oblicima kretanja, a sve to kroz vežbe i igre prilagođene uzrastu, poligone, štafetne igre.. Takođe jedan od osnovnih zadataka školice je stvaranje interesovanja i ljubavi prema zdravom životu i sportu. Aktivnosti koje se sporovode u okviru sportske radionice su:

o      Vežbe za oblikovanje tela sa i bez rekvizita,

o      Vežbe za jačanje mišića leđa i trbuha,

o      Vežbe za pravilno hodanje i trčanje – razne atletske aktivnosti,

o      Vežbe na spravama i parteru,

o     Poligoni,

o     Sportske igre sa i bez lopte.

Sportski program u vrtiću vode nastavnici fizičkog vaspitanja i profesionalni treneri obučeni za rad sa decom ranog uzrasta. Sportski program se realizuje u prostoru vrtića.

 

Letnji period Tokom letnjih meseci, dva puta nedeljno sa decom uživamo na našem bazenu, na kome organizujemo školicu plivanja

img