Naš program

Pristup učenju

Negujemo pristup učenju u kome ne postoje teme i aktivnosti koje su unapred zadate od strane odraslih ili preuzete iz knjiga i priručnika. Vaspitači na osnovu građenja bliskih odnosa sa decom i otkrivanja njihovih interesovanja pokreću i razvijaju projekte (čiji tok, trajanje i produkti nisu unapred određeni, već izranjaju iz ideja i aktivnosti dece i odraslih).

U našem vrtiću deca imaju mogućnost da biraju u kojoj aktivnosti će provesti određeni deo dana, jer formalna podela dece na grupe ne uslovljava ih da čitav dan moraju provesti u prostoru koji njima u tom trenutku nije inspirativan.

Odnos prema dečjoj igri

Kako u osnovi našeg programa leži ideja da je slobodna igra dece predškoskog uzrasta nezamenljiva te da nijedna organizovana aktivnost ne može biti podsticajnija od istraživanja i aktivnosti koje deca sama pokreću, veliki deo dana provodimo upravo u slobodnoj igri. Tačnije – mi smatramo da igra nije zaista igra ukoliko nije „slobodna“.

To ne znači da tokom igre vaspitač ne realizuje vaspitno-obrazovni rad, naprotiv. U tim situacijama on pomno prati, osluškuje, beleži, zapaža i preispituje vaspitno-obrazovnu praksu, svoj odnos prema detetu, svoje viđenje kvalitetnog i podsticajnog okruženja i ta zapažanja koristi za dalje razvijanje programa i otvaranje projekata sa decom.

Različiti oblici i programi vaspitno-obrazvnog rada

Pored aktivnosti koje deca sama organizuju, kao i onih koje sa njima pokreću njihovi vaspitači, u našem vrtiću okupljamo i saradnike različitih zanimanja, koji obogaćuju naše okruženje aktivnostima koje mi samostalno ne bismo mogli/umeli da organizujemo. Tako, za svu decu jaslenog i predškolskog uzrasta realizujemo muzičke projekte, kroz koje se oni upoznaju sa različitim instrumentima i različitim vrstama muzike, a deca koja su naročito zainteresovana nastavljaju da uče sviranje određenog instrumenta, ili pak formiraju svoj bend ili hor.

Prepoznajući značaj podsticanja pravilnog fizičkog razvoja dece, svake nedelje imamo i sportske radionice, na kojima deca vežbaju pravilno držanje, pravilno disanje, koncentraciju i koordinaciju, razvijaju timski duh, a pri tom se i sjajno zabavljaju. Tokom letnjih meseci sa decom uživamo na našem bazenu, na kome organizujemo školicu plivanja u saradnji sa sertifikovanim iskruktorima.

Zagovornici smo pristupa po kome za decu predškolskog uzrasta nije podsticajan ni jedan oblik formalnog podučavanja. Iz tog razloga, u našoj ustanovi se učenje stranih jezika ne uvodi pre pripremnog predškolskog programa, kada deca i sama iskazuju potrebu za učestvovanjem u formalnim oblicima učenja i podučavanja, a time se upoznaju i sa svim oblastima koje će kasnije u školi izučavati u formi školskih predmeta.

Pored svih navedenih saradnika našeg vrtića, tokom trajanja projekata koje vaspitači i deca organizuju, pozivaćemo različite stručnjake (slikare, vajare, fotografe, naučnike, lekare, stolare, zanatlije…) da nas posete i pomognu nam u realizaciji naših projekata.