Cloud

Naš prostor

Mi tragamo za mogućim načinima kreiranja okruženja u kome se deca osećaju nesputano da budu ono što jesu i podržano da postanu ono o čemu maštaju. Stoga smo prostor organizovali tako da odiše atmosferom porodičnog doma, kroz koji deca mogu nesmetano da se kreću. Kretanje dece kroz prostorije, kako bi koristili određene centre, materijale i predmete, doprinosi nam i da saznamo koja mesta u prostoru su podsticajna, a koje je potrebno preurediti, jer decu ne pozivaju na istraživanje i akciju.

Naš prostor je organizovan na tri nivoa – I nivo za boravak dece predškolskog uzrasta i II nivo za boravak dece vrtićkog uzrasta, III nivo za boravak dece jaslenog uzrasta.

I nivo

Na ovom nivou se nalaze prostorije za boravak i rad dece uzrasta od 5 do 7 godina. Prostor za sadrži sobe za boravak i rad dece raspoređene u dva centra:

  1. Soba koja je namenjena za vaspitno-obrazovni rad i boravak dece predškolskog uzrasta

  2. Soba koja je opremljena nameštajem i didaktičkim materijalima, neophodnim za svakodnevni vaspitno- obrazovni rad je struktuirana na različite prostorne celine. Definisanim prostornim celinama omogućava se deci predvidljivost i sigurnost uprostoru – da znaju gde se šta nalazi i da mogu da budu samostalna i istovremeno da se pruža mogućnost različitih vrsta istraživanja.

II nivo

Na ovom nivou nalazi se velika soba koju smo kreirali tako da svojim nameštajem i detaljima podseća na porodične dnevne boravke.

Pored dnevne sobe, u još dve prostorije organizovali smo dva centra:

  1. Atelje – koji sadrži mnoštvo materijala za različite vidove kreativnog izražavanja;

  2. Udobni kutak – soba je prvenstveno bila istraživački kutak ali uzimajući u obzir dečja interesovanja i želje ipunjena je „mekanim“ objektima (jastuci, tepisi..) i dobila naziv udobna soba ili udobni kutak. Ova soba ima izlaz na terasu.

III nivo

Na ovom nivou, koji je namenjen boravku dece jaslenog uzrasta, postoji mnogo otvorenog prostora za igru i učenje, kao i dve sobe za boravak i odmor naših najmlađih.

Na ovom nivou nalazi se i velika terasa, na kojoj provodimo mnogo vremena u igri na otvorenom.